Odricanje Odgovornosti

Stranicu održavaju IT sustavi d.o.o. i sva prava u odnosu na nju su pridržana.

Stranica i računalni program koji je dostupan na njoj dati su na korištenje Korisniku “kao što jesu” bez jamstava ili izjava bilo koje vrste (izričitih ili prešutnih) ili odgovornosti u najširem obujmu u skladu s mjerodavnim pravom. Osim u slučajevima namjerne zlouporabe, IT sustavi d.o.o. neće biti odgovorni za štetu bilo koje vrste koja je prouzročena ili nastala u svezi s uporabom Stranice.  IT sustavi d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo koju izravnu ili neizravnu, direktnu i indirektnu štetu, koje su prouzročene u svezi s uporabom ove Stranice.

Svaka informacija o proizvodu ili druge informacije objavljene putem Stranice su dane sukladno najboljem znanju IT sustava. Niti jedna informacija, do mjere koliko je to zakonski dopušteno, neće predstavljati jamstvo ili izjavu bilo koje vrste ili odgovornost IT sustava bilo koje vrste i neće osloboditi Korisnika od poduzimanja vlastitih istraga i vršenja testova.

Osim ukoliko je izričito drugačije navedeno u pisanom obliku, Opći uvjeti Prodaje IT sustava neće biti mijenjani ovom Stranicom, njenim sadržajem, materijalima ili informacijama.

IT sustavi d.o.o. su ovlašteni bez bilo koje odgovornosti i bez obavijesti mijenjati i/ili prekinuti održavanje ove Stranice ili njezinih dijelova u bilo koje vrijeme po vlastitom nahođenju te ne preuzima obvezu ili odgovornost nadopunjavati Stranicu.

Linkovi na stranice trećih (“Hyperlinks“) ne predstavljaju podršku tih stranica trećih od strane IT sustava i IT sustavi nisu odgovorni za dostupnost tih stranica ili njihovih sadržaja. Pristup takvim stranicama Korisnik vrši na vlastitu odgovornost.

Za sve zahtjeve ili tužbe u svezi ove Stranice ili njezinog korištenja bit će mjerodavno pravo Republike Hrvatske, uz isključenje odredaba o sukobu zakona.