Aplikacija za povezivanje na udaljena računala.
Samo za Microsoft Windows operativne sustave.