SaaS-business

Softver kao servis

Vaši programi, naš sustav, veća sigurnost, univerzalna dostupnost i znatno manji troškovi.

Softver kao servis je usluga u oblaku (cloud) koja podrazumijeva da preuzimamo Vaše programe kakvi jesu i premjestimo iste da se izvršavaju na našem sustavu dostupnom putem Interneta.

Vaš način rada i korištenja programa ostaje isti.

 

Bitne razlike:

 • Vaši podaci su uvijek na sigurnom
 • Brzina rada je bolja i ravnomjerna
 • Kvarovi računala ili slični događaji postaju nevažni
 • Znatna ušteda na opremi i održavanju
 • Plaćate samo ono što koristite, nema bespotrebnih troškova

Mi preuzimamo brigu o dostupnosti i sigurnosti,  a Vi možete zaboraviti na svu opremu osim osnovnih računala i štampača. Sa opremom koja Vam više nije potrebna možete zaboraviti i znatan dio troškova.

Što je to Poslovanje u Oblaku (CLOUD)

Cloud usluga ( ili poslovanje u oblaku) predstavlja skup usluga koje su dostupne korisnicima na zahtjev putem interneta od pružatelja usluge, za razliku od standardnog modela gdje se koriste lokalni tehnički resursi iz vlastite tvrtke na vlastitim lokalnim poslužiteljima.

Cloud usluge su dizajnirane da pružaju jednostavan, skalabilan pristup aplikacijama, sredstvima i uslugama, te se u potpunosti upravlja uslugom oblaka.

Usluga poslovanja u oblaku može se dinamički dimenzionirati kako bi se zadovoljile potrebe svojih korisnika, a budući da davatelj usluga koristi vlasiti hardver i softver za uslugu, nema potrebe da klijent određuje ili raspoređuje svoje resurse ili dodjeljuje vlastito IT osoblje za upravljanje uslugom.

Primjeri Cloud usluge uključuju online pohranu podataka, backup rješenja, web-bazirana e-mail usluga, Office paket i usluga za suradnju na dokumentima, obradu baze podataka, razne aplikacije, usluge tehničke podrške i još mnogo toga.

Licenciranje

microsoft-spla

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) je licencna opcija za pružatelje usluga i nezavisne proizvođače softvera (ISV) koji žele licencirati Microsoft softverske proizvode za pružanje svojih usluga i aplikacija za krajnje kupce. Ili u kratko, nudimo najam Microsoft Licenci.

 

 

Koje su pogodnosti dostupne kroz SPLA licenciranje:

 • Fleksibilnost, plaćate samo licence koje vam trebaju taj mjesec. Nema start-up troškova ili dugoročnih obveza.
 • Dosupne sve verzije softvera, kako stare tako i najnovije bez dodatne naknade.
 • Mogućnost hostinga aplikacija i infrastrukturnih rješenja (IAAS) u podatkovnom centru pružatelja usluga.
 • Instalacija Microsoftovih proizvoda na računala i poslužitelje koji se nalaze kod krajnjeg korisnika.
 • Besplatno 60-dnevno probno razdoblje za okruženje do 50 korisnika.
 • Stavite sve svoje podružnice pod jedan ugovor

U mogučnosti smo Vam ponuditi Najam licenci za Microsoft Dynamics i Desktop proizvode.